Děkujeme níže uvedeným sponzorům za věcné dary a pomoc naší škole.

Školní rok 2018/2019