V této třídě pracují paní učitelky Eva Roušarová a Tereza Zatloukalová a školní asistentka Petra Pospíšilová.

Třídu Veverek navštěvuje 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z toho 14 chlapců a 11 dívek.

Tento školní rok pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu “S veveřičkou tam a zpět, prozkoumáme celý svět”, ve kterém se zaměřujeme na prohlubování přátelských vztahů mezi dětmi, začleňování nových dětí do kolektivu, vzájemnou spolupráci, empatii, respektování druhé osoby. Snažíme se podporovat samostatnost dětí (oblékání, stolování, hygiena, řešení situací, komunikace). Vytváříme pro děti a jejich rodiče příjemné prostředí, ve kterém panuje přátelská nálada, podporujeme přátelské vztahy, kamarádství. Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách a co nejlépe je připravit na vstup do základní školy.

Veverka čiperka sbírá sladká jadérka. (2X)
Nosí si je do pelíšku, oříšky a velkou šišku. (2X)
Hop a skok, hop a skok, veverčák s ní drží krok. (2X)
Po hostině lousky, lousky, vzájemně si čistí vousky. (1X)

 

Veverčí pravidla

 • Pravidlo “ručičkové”
  Naše ruce si pomáhají a neubližují si. Všichni jsme tu kamarádi a všichni se tu máme rádi.
 • Pravidlo “srdíčkové”
  Používáme kouzelná slovíčka, co otevírají srdíčka – ” prosím a děkuji “.
 • Pravidlo “ouškové”
  Mluvíme potichu, nekřičíme, nemluvíme s plnými ústy. Když mluví kamarád, nasloucháme, neskáčeme do řeči.
 • Pravidlo “kamarádíčkové”
  Vzájemně si pomáháme, půjčujeme si hračky – při neshodě se snažíme s kamarádem dohodnout. Neodnášíme nic co nám nepatří.
 • Pravidlo “pořádníčkové”
  Po hře si uklízíme hračky, každá hračka má své místo.
 • Pravidlo “želvičkové”
  Po třídě chodíme krokem, nehoníme se.
 • Pravidlo “hvězdičkové”
  Když kamarádi odpočívají, pracujeme tak , abychom je nerušili.
 • Pravidlo “pusinkové”
  Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve své kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem).
 • Pravidlo “nožičkové”
  Pokud potřebuji jít do šatny, domluvím se s paní učitelkou.
 • Pravidlo “kapičkové”
  V umývárně šetříme vodou a mýdlem, nenecháme vodu zbytečně téci.