TŘÍDA VEVERKY

V této třídě pracují paní učitelky Eva Roušarová a Pavla Urbánková, DiS. a školní asistentka Petra Pospíšilová.

Třídu Veverek navštěvuje 23 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z toho 11 chlapců a 12 dívek.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu “Skok a skok, poznáváme celý rok s veverkou Čiperkou”.

Zaměřujeme se na adaptaci nově příchozích dětí, logopedickou prevenci celé skupiny a grafomotorickou připravenost u předškolních dětí. Vytváříme pozitivní a motivující prostředí pro kladné vztahy mezi dětmi. Vycházíme z individuálních potřeb dětí, podporujeme jejich sebevědomí a sebejistotu. Činnosti plánujeme tak, aby vybízely k vlastní aktivitě, děti měly možnost pracovat podle vlastního tempa a podle svých možností. Přejeme si, aby vstup do ZŠ byl pro všechny děti zdařilý a vzpomínka na třídu Veverek byla všem příjemná.

Motto: „Líbí se nám být učitelkou. Existuje proto mnoho malých důvodů“

Veverka čiperka sbírá sladká jadérka. (2X)
Nosí si je do pelíšku, oříšky a velkou šišku. (2X)
Hop a skok, hop a skok, veverčák s ní drží krok. (2X)
Po hostině lousky, lousky, vzájemně si čistí vousky. (1X)

 

Veverčí pravidla

 • Pravidlo “ručičkové”
  Naše ruce si pomáhají a neubližují si. Všichni jsme tu kamarádi a všichni se tu máme rádi.
 • Pravidlo “srdíčkové”
  Používáme kouzelná slovíčka, co otevírají srdíčka – ” prosím a děkuji “.
 • Pravidlo “ouškové”
  Mluvíme potichu, nekřičíme, nemluvíme s plnými ústy. Když mluví kamarád, nasloucháme, neskáčeme do řeči.
 • Pravidlo “kamarádíčkové”
  Vzájemně si pomáháme, půjčujeme si hračky – při neshodě se snažíme s kamarádem dohodnout. Neodnášíme nic co nám nepatří.
 • Pravidlo “pořádníčkové”
  Po hře si uklízíme hračky, každá hračka má své místo.
 • Pravidlo “želvičkové”
  Po třídě chodíme krokem, nehoníme se.
 • Pravidlo “hvězdičkové”
  Když kamarádi odpočívají, pracujeme tak , abychom je nerušili.
 • Pravidlo “pusinkové”
  Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve své kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem).
 • Pravidlo “nožičkové”
  Pokud potřebuji jít do šatny, domluvím se s paní učitelkou.
 • Pravidlo “kapičkové”
  V umývárně šetříme vodou a mýdlem, nenecháme vodu zbytečně téci.