V této třídě pracují paní učitelky Eva Roušarová a Tereza Zatloukalová a asistent pedagoga Petra Kurková DiS.

Třídu Veverek navštěvuje 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z toho 14 chlapců a 10 dívek.

Tento školní rok pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu “S veveřičkou tam a zpět, prozkoumáme celý svět”, ve kterém se zaměřujeme na sjednocení kolektivu, vzájemnou spolupráci, empatii, respektování druhé osoby. Snažíme se podporovat samostatnost dětí (oblékání, stolování, hygiena, řešení situací, komunikace). Vytváříme pro děti a jejich rodiče příjemné prostředí, ve kterém panuje přátelská nálada, podporujeme přátelské vztahy, kamarádství. Snažíme se rozvíjet děti po všech stránkách a co nejlépe je připravit na vstup do základní školy.

Veverka čiperka sbírá sladká jadérka. (2X)
Nosí si je do pelíšku, oříšky a velkou šišku. (2X)
Hop a skok, hop a skok, veverčák s ní drží krok. (2X)
Po hostině lousky, lousky, vzájemně si čistí vousky. (1X)

 

Veverčí pravidla

 • Pravidlo “ručičkové”
  Naše ruce si pomáhají a neubližují si. Všichni jsme tu kamarádi a všichni se tu máme rádi.
 • Pravidlo “srdíčkové”
  Používáme kouzelná slovíčka, co otevírají srdíčka – ” prosím a děkuji “.
 • Pravidlo “ouškové”
  Mluvíme potichu, nekřičíme, nemluvíme s plnými ústy. Když mluví kamarád, nasloucháme, neskáčeme do řeči.
 • Pravidlo “kamarádíčkové”
  Vzájemně si pomáháme, půjčujeme si hračky – při neshodě se snažíme s kamarádem dohodnout. Neodnášíme nic co nám nepatří.
 • Pravidlo “pořádníčkové”
  Po hře si uklízíme hračky, každá hračka má své místo.
 • Pravidlo “želvičkové”
  Po třídě chodíme krokem, nehoníme se.
 • Pravidlo “hvězdičkové”
  Když kamarádi odpočívají, pracujeme tak , abychom je nerušili.
 • Pravidlo “pusinkové”
  Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve své kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem).
 • Pravidlo “nožičkové”
  Pokud potřebuji jít do šatny, domluvím se s paní učitelkou.
 • Pravidlo “kapičkové”
  V umývárně šetříme vodou a mýdlem, nenecháme vodu zbytečně téci.