V této třídě pracují paní učitelky Bc. Vlasta Marková a Pavla Urbánková Dis.

Do třídy Ježečků je zapsáno 24 dětí, od 3 do 6 let. Složení třídy je 13 dívek a 11 chlapců.

Pracujeme s Třídním vzdělávacím program, nesoucí název „PUTUJEME S JEŽEČKEM CELÝM ROKEM TAM A SEM“.
Tento rok se zaměřujeme na prosociální chování dětí ve skupině (ohleduplnost, vzájemná pomoc, empatie) a samostatnost při sebeobsluze a stolování. Snažíme se poznávat nové věci, prozkoumat svět kolem sebe, pomáhat si, jít příkladem a děti všestranně rozvíjet.

Dupe ježek, dupe v lese,
bodlinky si s sebou nese.
Na nich nosí jablíčka,
ví to celá školička.

Pravidla třídy Ježečků

Napomáhají dětem k ohleduplnosti, radostnému soužití a vštěpují jim základní pravidla slušného chování.

 • Pravidlo pusinkové
  domlouváme se klidným hlasem
 • Pravidlo ouškové
  nasloucháme, když někdo druhý mluví
 • Pravidlo sluníčkové
  používáme kouzelná slovíčka: prosím, děkuji, promiň
 • Pravidlo želvičkové
  po třídě chodíme pomalu, abychom sobě nebo kamarádům neublížili
 • Pravidlo mravenečkové
  navzájem si pomáháme, uklízíme vypůjčené hračky
 • Pravidlo ručičkové
  zdravíme se podáním ruky při příchodu i odchodu ze školky
 • Pravidlo kapičkové
  šetříme vodou