TŘÍDA JEŽEČCI

V této třídě tvoří pedagogický tým Bc. Vlasta Marková a Mgr. Barbora Kotyzová spolu s asistentkami pedagoga Petrou Kurkovou, DiS. a Bc. Michaelou Nešpoříkovou.

Do třídy Ježečků je pro školní rok 2023/2024 zapsáno 23 dětí od 3 do 6 let. Složení třídy je 12 dívek a 11 chlapců.

Náš třídní vzdělávací program, nese název „Veselým krokem zvířecím rokem“.
Zaměřujeme se zejména na prosociální chování dětí, ohleduplnost, empatii a vzájemná pomoc. Vedeme děti k uvědomění si vlastních emocí, orientací v nich a schopnosti s nimi zacházet. Našim cílem je vytvořit prostředí, kde se může každý cítit dobře a zůstat sám sebou takový, jaký je.

Dupe ježek, dupe v lese,
bodlinky si s sebou nese.
Na nich nosí jablíčka,
ví to celá školička.

Pravidla třídy Ježečků

Napomáhají dětem k ohleduplnosti, radostnému soužití a vštěpují jim základní pravidla slušného chování.

Pravidlo pusinkové
  domlouváme se klidným hlasem a nasloucháme, když někdo druhý mluví
Pravidlo sluníčkové
  navzájem si pomáháme
  používáme kouzelná slovíčka: prosím, děkuji, promiň
Pravidlo želvičkové
  po třídě chodíme pomalu, abychom sobě nebo kamarádům neublížili
Pravidlo mravenečkové
  navzájem si pomáháme, uklízíme vypůjčené hračky
Pravidlo kapičkové
  šetříme vodou