V této třídě pracují paní učitelky Veronika Stráníková Dis. a Bc. Jolana Marková.

Do třídy Koťátek je pro školní rok 2020/2021 zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 5 let, z toho 10 chlapců a 14 dívek.

Pracujeme s Třídním vzdělávacím programem nesoucí název „Hrálo si koťátko na trávníčku“.

V naší třídě se zaměřujeme zejména na adaptaci dětí v MŠ, vytváření základních hygienických návyků, částečnou samostatnost v sebeobsluze a stolování. Děti se učí především individuální hře, ale i hře v kolektivu. Nedílnou součástí naší celoroční práce je seznamování se se základními pravidly slušného chování. Klasická témata, se kterými se děti seznamují, jim přibližujeme pomocí dětských popěvků a říkadel. Činnostmi v této třídě nás provází kočka Madla. Naším cílem je, aby děti byly připraveny na plynulý přechod do smíšeného oddělení.

Naše kočka strakatá,
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí černé, roztomilé.
A to čtvrté okaté,
po mamince strakaté.

Všichni jsme kamarádi a proto si neubližujeme a dodržujeme několik pravidel, které by měl pro život znát i ten nejmenší človíček.

Pravidla třídy Koťátek

 • Pusinkové pravidlo
  Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím.
  Dobrý den a nashledanou. Děkuji a prosím.
 • Srdíčkové pravidlo
  Všichni se tu máme rádi a jsme velcí kamarádi.
  Budeme si spolu hrát, učit, zpívat, malovat.
 • Šnečkové pravidlo
  Ve třídě je hodně nás, pozor děti na úraz.
  Proto tady neběháme a pomalu chodíváme.
 • Kapičkové pravidlo
  Ručičky si umyjeme, vodu s mýdlem použijeme.
  Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji, jen když máme.
 • Zvonečkové pravidlo
  U nás máme rádi čisto, každá hračka má své místo.
  Když zvoneček uslyšíme, hračky si po sobě uklidíme.
 • Stolečkové pravidlo
  Ke stolečku si sedneme a už se ani nehneme. Jídlo vždycky hezky sníme, bříška si tak naplníme.
 • Postýlkové pravidlo
  Kouzelnými vrátky, pospícháme do pohádky.
  V klidu v postýlce ležíme, naše kamarády nerušíme.