TŘÍDA KOŤÁTKA

V této třídě pracují paní učitelky Veronika Vaclová, DiS. a Aneta Sejkorová, DiS. a asistentka Ludmila Anežka Kohoutková.

Do třídy Koťátek je pro školní rok 2023/2024 zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 4 let, z toho 12 chlapců a 12 dívek.

Pracujeme s Třídním vzdělávacím programem, který má název „Všechna koťata jsou ráda, že si našla kamaráda“.

Jsme třída malých dětí, proto se zaměřujeme především na klidnou a příjemnou adaptaci v mateřské škole, vytvoření pozitivní atmosféry, spolupráci, vzájemnou pomoc a budování důvěry. Především formou her se snažíme děti seznámit s pravidly třídy, učit je nové věci a všestranně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Já jsem kotě, co spí rádo v botě.
Ráno vstanu, mlíčko piju, myšky trochu proženu.
Na sluníčku vyhřeju se, s klubíčkem si pohraju.
Večer zas šup do boty, nemám žádné trampoty.

Všichna Koťátka si spolu hezky hrají, půjčují si hračky, neubližují si a řídí se podle několika pravidel, které zvládne i to nejmenší koťátko.

Pravidla třídy Koťátek

 • Pusinkové pravidlo
  Nejlepší jsou kouzelná slovíčka, protože otvírají srdíčka.
 • Srdíčkové pravidlo
  Ve třídě se máme rádi a jsme všichni kamarádi.
 • Šnečkové pravidlo
  Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás,
  proto nožky neběhají, pomalu tu chodívají.
 • Kapičkové pravidlo
  Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi,
  vodou ale neplýtváme, pouštíme jen pokud máme.
 • Hračkové pravidlo
  Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám.
  Hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.
 • Měsíčkové pravidlo
  Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme.
  Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.