V této třídě pracují paní učitelky Bc. Jolana Marková a Anna Kubizňáková.

Do třídy Koťátek je pro školní rok 2021/2022 zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 9 chlapců a 15 dívek.

Pracujeme s Třídním vzdělávacím programem nesoucí název „Hrálo si koťátko na trávníčku“.

V naší třídě se zaměřujeme na prosociální chování, vzájemnou spolupráci, empatii, respektování druhé osoby a samostatnost při sebeobsluze a stolování. Podporujeme přátelské vztahy, kamarádství a vytváříme pro děti i rodiče příjemné prostředí. Formou hry se snažíme děti všestranně rozvíjet a co nejlépe připravit na vstup do základní školy. Respektujeme přání a potřeby dětí.

Naše kočka strakatá,
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí černé, roztomilé.
A to čtvrté okaté,
po mamince strakaté.

Všichni jsme kamarádi a proto si neubližujeme a dodržujeme několik pravidel, které by měl pro život znát i ten nejmenší človíček.

Pravidla třídy Koťátek

 • Pusinkové pravidlo
  Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím.
  Dobrý den a nashledanou. Děkuji a prosím.
 • Srdíčkové pravidlo
  Všichni se tu máme rádi a jsme velcí kamarádi.
  Budeme si spolu hrát, učit, zpívat, malovat.
 • Šnečkové pravidlo
  Ve třídě je hodně nás, pozor děti na úraz.
  Proto tady neběháme a pomalu chodíváme.
 • Kapičkové pravidlo
  Ručičky si umyjeme, vodu s mýdlem použijeme.
  Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji, jen když máme.
 • Zvonečkové pravidlo
  U nás máme rádi čisto, každá hračka má své místo.
  Když zvoneček uslyšíme, hračky si po sobě uklidíme.
 • Stolečkové pravidlo
  Ke stolečku si sedneme a už se ani nehneme. Jídlo vždycky hezky sníme, bříška si tak naplníme.
 • Postýlkové pravidlo
  Kouzelnými vrátky, pospícháme do pohádky.
  V klidu v postýlce ležíme, naše kamarády nerušíme.