V této třídě pracují paní učitelky Jana Charousová, Bc. Irena Svobodová a pan učitel Tomáš Mikulecký.

Ve třídě Myšek je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 24 dětí, z toho 13 dívek a 11 chlapců, ve věku od 3 do 6 let.

Naše práce vychází z Třídního vzdělávacího programu s názvem „ Svět očima myšek“.
Formou hry se věnujeme činnostem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, estetického a hudebního cítění, sebeobsluhy, komunikace, samostatnosti a prosociálního chování dětí. Respektujeme přání a potřeby dětí.
Odměnou je pro nás spokojené a usměvavé dítě, které se na nás těší tak, jako my na něho.

I když jsme jen malé myšky,
velice jsme šikovné.
Hrajeme si, dovádíme,
mnoho věcí však už víme.

Pravidla naší třídy

 • Pravidlo ,,srdíčkové”
  Používáme kouzelná slovíčka ,,Co otvírají srdíčka”- Prosím, Děkuji a Promiň
  Při příchodu a odchodu z MŠ se přivítáme a rozloučíme.
 • Pravidlo ,,ouškové”
  Když mluví kamarád, nasloucháme.
  Mluvíme potichu, nekřičíme.
 • Pravidlo ,, kamarádičkové”
  Vzájemně si pomáháme, půjčujeme si hračky – při neshodě se snažíme s kamarádem
  dohodnout.
 • Pravidlo ,, nožičkové”
  Po třídě chodíme krokem, nehoníme se.
 • Pravidlo ,, hvězdičkové”
  Když kamarádi odpočívají, pracujeme tak, abychom je nerušili.