V této třídě pracují paní učitelky Jana Charousová, Bc. Irena Svobodová a Magdaléna Jelínková.

Ve třídě Myšek je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 24 dětí, z toho 15 dívek a 9 chlapců, ve věku od 3 do 6 let.

Naše práce vychází z Třídního vzdělávacího programu s názvem „ Svět očima myšek“.
Našim cílem je zajistit dětem bezpečné a podnětné prostředí vzhledem k jejich potřebám a individuálním zvláštnostem. Rozvíjíme jejich zájem, zodpovědnost, zdravé seběvědomí, samostatnost, tvořivost a motivujeme je ke zvídavosti. Vedeme děti  k vzájemné pomoci, přátelství, spolupráci a zdravé soutěživosti. Hlavním cílem je pro nás šťastný a spokojený úsměv.

I když jsme jen malé myšky,
velice jsme šikovné.
Hrajeme si, dovádíme,
mnoho věcí však už víme.

Pravidla naší třídy

 • Pravidlo ,,srdíčkové“
  Používáme kouzelná slovíčka ,,Co otvírají srdíčka“- Prosím, Děkuji a Promiň
  Při příchodu a odchodu z MŠ se přivítáme a rozloučíme.
 • Pravidlo ,,ouškové“
  Když mluví kamarád, nasloucháme.
  Mluvíme potichu, nekřičíme.
 • Pravidlo ,, kamarádičkové“
  Vzájemně si pomáháme, půjčujeme si hračky – při neshodě se snažíme s kamarádem
  dohodnout.
 • Pravidlo ,, nožičkové“
  Po třídě chodíme krokem, nehoníme se.
 • Pravidlo ,, hvězdičkové“
  Když kamarádi odpočívají, pracujeme tak, abychom je nerušili.