Jana Charousová, ředitelka školy
Libuše Poláková, zástupkyně ředitelky
Bc. Vlasta Marková, učitelka
Pavla Urbánková Dis., učitelka
Bc. Jolana Marková, učitelka
Veronika Stráníková Dis., učitelka
Petra Malochová Dis., učitelka
Aneta Mimrová, učitelka
Eva Roušarová, učitelka
Lenka Vojtíšková, učitelka
Petra Kurková Dis., školní asistent
Soňa Klapková, chůva

Marie Doležalová, vedoucí školní jídelny a hospodářka
Miluše Dostálová, vedoucí kuchařka
Jitka Držmíšková, kuchařka
Zdeňka Hanusová, provozní pracovnice
Petra Kurková, provozní pracovnice
Jana Baklíková, provozní pracovnice
Romana Hájková, provozní pracovnice