Jana Charousová, ředitelka školy
Libuše Poláková, zástupkyně ředitelky
Bc. Jolana Marková, učitelka
Bc. Vlasta Marková, učitelka
Pavla Urbánková Dis., učitelka
Eva Roušarová, učitelka
Veronika Stráníková Dis., učitelka
Petra Malochová Dis., učitelka
Aneta Mimrová, učitelka
Martina Jeřábková Dis., učitelka
Lenka Vojtíšková, učitelka
Petra Kurková Dis., školní asistent
Soňa Klapková, chůva

Marie Doležalová, vedoucí školní jídelny a hospodářka
Miluše Dostálová, vedoucí kuchařka
Jitka Držmíšková, kuchařka
Zdeňka Hanusová, provozní pracovnice
Anežka Víchová, provozní pracovnice
Božena Provazníková, provozní pracovnice
Jana Baklíková, provozní pracovnice

Bohumír Kindl, školník a údržbář