Jana Charousová, ředitelka školy
Libuše Poláková, zástupkyně ředitelky

Bc. Irena Svobodová, učitelka
Bc. Vlasta Marková, učitelka
Pavla Urbánková Dis., učitelka

Petra Malochová Dis., učitelka
Aneta Mimrová, učitelka
Eva Roušarová, učitelka
Lenka Vojtíšková, učitelka

Veronika Stráníková Dis., učitelka

Bc. Jolana Marková, učitelka
Petra Kurková Dis., školní asistent

Marie Doležalová, vedoucí školní jídelny a hospodářka
Miluše Dostálová, vedoucí kuchařka
Jitka Držmíšková, kuchařka
Zdeňka Hanusová, provozní pracovnice
Petra Kurková, provozní pracovnice
Jana Baklíková, provozní pracovnice
Romana Hájková, provozní pracovnice