Jana Charousová, ředitelka školy

Petra Malochová DiS., zástupkyně ředitelky

Bc. Irena Svobodová, učitelka

Aneta Mimrová DiS., učitelka

Bc. Vlasta Marková, učitelka

Mgr. Barbora Kotyzová, učitelka

Pavla Urbánková DiS., učitelka

Tomáš Mikulecký, učitel

Magdaléna Jelínková, učitelka

Eva Roušarová, učitelka

Tereza Zatloukalová, učitelka

Petra Kurková, DiS., asistetnt pedagoga

Petra Pospíšilová, školní asistent

Jitka Držmíšková, vedoucí školní jídelny a hospodářka
Miluše Dostálová, vedoucí kuchařka
Eva Pospíšilová, kuchařka
Zdeňka Hanusová, provozní pracovnice
Petra Kurková, školnice a provozní pracovnice
Veronika Bahrych, provozní pracovnice
Michaela Kubíčková, provozní pracovnice

Vladimír Sochor, školník a udržbář