Jana Charousová, ředitelka školy
Libuše Poláková, vedoucí učitelka
Bc. Vlasta Marková, učitelka
Pavla Urbánková Dis., učitelka
Eva Roušarová, učitelka
Petra Malochová Dis., učitelka
Martina Jeřábková Dis., učitelka
Barbora Kotyzová, učitelka
Petra Kurková Dis., školní asistent

Alena Slámová, zastupující učitelka


Marie Doležalová, vedoucí školní jídelny a hospodářka
Miluše Dostálová, vedoucí kuchařka
Jaroslava Axlerová, kuchařka
Zdeňka Hanusová, provozní pracovnice
Eva Pospíšilová, provozní pracovnice
Božena Provazníková, provozní pracovnice

Karel Janouch, školník a údržbář