Jana Charousová, ředitelka školy
Petra Malochová DiS., zástupkyně ředitelky

Bc. Irena Svobodová, učitelka

Aneta Mimrová DiS., učitelka
Bc. Vlasta Marková, učitelka

Mgr. Barbora Kotyzová

Pavla Urbánková DiS., učitelka
Tomáš Mikulecký, učitel
Eva Roušarová, učitelka

Tereza Zatloukalová, učitelka
Petra Kurková, DiS., asistetnt pedagoga

Petra Pospíšilová, školní asistent

Jitka Držmíšková, vedoucí školní jídelny a hospodářka
Miluše Dostálová, vedoucí kuchařka
Eva Pospíšilová, kuchařka
Zdeňka Hanusová, provozní pracovnice
Petra Kurková, školnice a provozní pracovnice
Veronika Bahrych, provozní pracovnice
Michaela Kubíčková, provozní pracovnice

Vladimír Sochor, školník a udržbář