Jana Charousová, ředitelka školy
Petra Malochová DiS., zástupkyně ředitelky

Lenka Vojtíšková, zástupkyně ředitelky

Bc. Irena Svobodová, učitelka
Tomáš Mikulecký, učitel
Bc. Vlasta Marková, učitelka
Pavla Urbánková DiS., učitelka
Aneta Mimrová DiS, učitelka
Eva Roušarová, učitelka

Veronika Stráníková DiS., učitelka

Bc. Jolana Marková, učitelka
Petra Kurková DiS., asistent pedagoga
Tereza Zatloukalová, školní asistent

Marie Doležalová, vedoucí školní jídelny a hospodářka
Miluše Dostálová, vedoucí kuchařka
Jitka Držmíšková, kuchařka
Zdeňka Hanusová, provozní pracovnice
Petra Kurková, provozní pracovnice
Jana Baklíková, provozní pracovnice
Romana Hájková, provozní pracovnice