ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Školné pro školní rok 2020/2021 činí 400,- Kč. Děti v posledním ročníku MŠ (povinná předškolní docházka a děti s OŠD) úplatu nehradí.  (novela Školského zákona).
Stravné pro školní rok 2020/2021 činí 36,- Kč/den pro děti ve věku 3-6 let (dopolední přesnídávka 9,- Kč, oběd 19,- Kč, odpolední svačina 8,- Kč).
Děti s odkladem školní docházky – norma oběda podle 1. stupně ZŠ děti ve věku 7-10 let 40,- Kč/den (dopolední přesnídávka 10,- Kč, oběd 21,- Kč, dopolední svačina 9,- Kč).
Poplatek za stravné se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. „O školním stravování“.

Způsob úhrady stravného a úplaty:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné se platí bezhotovostní platbou na účet mateřské školy  115-7515010277/0100 do 15. dne příslušného měsíce.
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.