V této třídě pracují paní učitelky Petra Malochová DiS. a Aneta Mimrová DiS.

Třídu Berušek navštěvuje 24 dětí ve věku od 4 do 6 let. Z toho 16 dívek a 8 chlapců.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu “Letem světem s Beruškou”. Zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci, prosociální chování, podporujeme u dětí samostatnost při sebeobsluze, stolování, při řešení různých situací. Snažíme se o všestranný rozvoj dětí, přičemž respektujeme jejich přání a potřeby. Naším cílem pro tento školní rok je, abychom děti co nejlépe připravily na přechod do základní školy. Dětský úsměv je pro nás tou největší motivací.

Seděla beruška na lístečku,
červený kabátek, samou tečku.
Beruško, beruško, my tě známe,
my ti ty puntíky spočítáme.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
pojď se s námi proletět.

 

Pravidla u Berušek

 • Pusinkové pravidlo
  Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím.
  Dobrý den a nashledanou. Děkuji a prosím.
 • Srdíčkové pravidlo
  Všichni se tu máme rádi a jsme velcí kamarádi.
  Budeme si spolu hrát, učit, zpívat, malovat.
 • Želvičkové pravidlo
  Ve třídě je hodně nás, pozor děti na úraz.
  Proto tady neběháme a pomalu chodíváme.
 • Ouškové pravidlo
  Když mi druhý něco říká, tak ho v klidu poslouchám.
  Pusinka je potichoučku a povídá, jen když má.
 • Mravenečkové pravidlo
  U nás máme rádi čisto, každá hračka má své místo.
  Až si spolu pohrajeme, hračky si po sobě uklidíme.
 • Kapičkové pravidlo
  Ručičky si umyjeme, vodu s mýdlem použijeme.
  Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji, jen když máme.
 • Hvězdičkové pravidlo
  Kouzelnými vrátky, pospícháme do pohádky.
  V klidu v postýlce ležíme, naše kamarády nerušíme.