TŘÍDA BERUŠKY

V této třídě pracují paní učitelky Petra Malochová, DiS. a Aneta Mimrová, DiS.

Třídu Berušek navštěvuje 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z toho 13 dívek a 11 chlapců.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu „Letem světem s Beruškou“.

V naší třídě se zaměřujeme na prosociální chování, vzájemnou spolupráci, empatii, respektování druhé osoby a samostatnost při sebeobsluze a stolování. Podporujeme přátelské vztahy, kamarádství a vytváříme tak pro děti i rodiče příjemné prostředí. Formou hry se snažíme děti všestranně rozvíjet, přičemž respektujeme jejich přání a potřeby. Radost v dětských očích a úsměv na tváři je pro nás tou největší motivací.

Motto:  „Je úžasné vidět, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

Seděla beruška na lístečku,
červený kabátek, samou tečku.
Beruško, beruško, my tě známe,
my ti ty puntíky spočítáme.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
pojď se s námi proletět.

Pravidla u Berušek

 • Pusinkové pravidlo
  Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím.
  Dobrý den a nashledanou. Děkuji a prosím.
 • Srdíčkové pravidlo
  Všichni se tu máme rádi a jsme velcí kamarádi.
  Budeme si spolu hrát, učit, zpívat, malovat.
 • Želvičkové pravidlo
  Ve třídě je hodně nás, pozor děti na úraz.
  Proto tady neběháme a pomalu chodíváme.
 • Ouškové pravidlo
  Když mi druhý něco říká, tak ho v klidu poslouchám.
  Pusinka je potichoučku a povídá, jen když má.
 • Mravenečkové pravidlo
  U nás máme rádi čisto, každá hračka má své místo.
  Když si spolu pohrajeme, hračky si po sobě uklidíme.
 • Kapičkové pravidlo
  Ručičky si umyjeme, vodu s mýdlem použijeme.
  Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji, jen když máme.
 • Hvězdičkové pravidlo
  Kouzelnými vrátky, pospícháme do pohádky.
  V klidu v postýlce ležíme, naše kamarády nerušíme.