V této třídě pracují paní učitelka Pavla Urbánková, DiS. a pan učitel Tomáš Mikulecký.

Třídu Berušek navštěvuje 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. Z toho 16 dívek a 9 chlapců.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu „Berušky na cestě za dobrodružstvím“.

Zaměřujeme se na přípravu dětí do školy, všeobecný rozhled a především samostatnost dětí a sebeobsluhu. Vycházíme z individuálních potřeb dětí, podporujeme jejich sebevědomí a sebejistotu.  Činnosti plánujeme tak, aby vybízely k vlastní aktivitě a děti tak měly možnost pracovat podle vlastního tempa a podle svých možností. Přejeme si, aby vstup do základní školy byl pro děti zdařilý a vzpomínka na třídu Beruškek příjemná.

Motto:  „Je úžasné vidět, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

 

Na křídlech mám puntíky,

nejsou nijak veliký.

Jsem sluníčko sedmitečné,

červené a krásně lesklé.

Beruška mi říkají,

na prst si mě dávají,

čekají kam poletím,

jestli se zpět nevrátím.

 

Pravidla u Berušek

 • Pusinkové pravidlo
  Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím.
  Dobrý den a nashledanou. Děkuji a prosím.
 • Srdíčkové pravidlo
  Všichni se tu máme rádi a jsme velcí kamarádi.
  Budeme si spolu hrát, učit, zpívat, malovat.
 • Šnečkové pravidlo
  Ve třídě je hodně nás, pozor děti na úraz.
  Proto tady neběháme a pomalu chodíváme.
 • Ouškové pravidlo
  Když mi druhý něco říká, tak ho v klidu poslouchám.
  Pusinka je potichoučku a povídá, jen když má.
 • Zvonečkové pravidlo
  U nás máme rádi čisto, každá hračka má své místo.
  Až zvoneček uslyšíme, hračky si po sobě uklidíme.
 • Kapičkové pravidlo
  Ručičky si umyjeme, vodu s mýdlem použijeme.
  Vodou ale neplýtváme, pouštíme ji, jen když máme.
 • Stolečkové pravidlo
  Ke slolečku si sedneme a už se ani nehneme.
  Jídlo vždycky hezky sníme, bříška si tak naplníme.
 • Hvězdičkové pravidlo
  Kouzelnými vrátky, pospícháme do pohádky.
  V klidu v postýlce ležíme, naše kamarády nerušíme.