Zápis do MŠ Vostelčice

Zápis do mateřské školy Vostelčice na školní rok 2020/2021 se uskuteční v pondělí 4.5.2020 od 8.00 do 16.00 hodin. Přihlášku si lze vyzvednout od dubna v ředitelně MŠ v dopoledních hodinách a je dostupná též webových stránkách školy v sekci dokumenty.

Pozdrav z MŠ

Milí rodiče, zdravíme Vás a Vaše děti a přejeme Vám v této složité době hodně příjemných chvil strávených s Vašimi dětmi, pevné zdraví, hodně optimismu a nadhled. Kolektiv učitelek mateřské školy.

Pro děti a rodiče

Milí rodiče, přestože jsou školky uzavřené, myslíme na Vás a na Vaše děti a rády bychom Vám nabídly náměty pro Vaše společně strávené chvíle. Na našich webových stránkách v sekci O škole/dokumenty budou průběžně k dispozici tematické materiály ke stažení.

Informace pro rodiče dětí, kteří zvažují žádost o odklad školní docházky

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní docházky jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. K zápisu je třeba dodat informaci, že zvažujete odklad. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání odborného stanoviska Pedagogicko-psychologické poradny. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to do 31.8.2020.

Zprávy již vyšetřených dětí Poradna průběžně odesílá poštou zákonným zástupcům.

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, od pondělí 16.3.2020 bude provoz naší MŠ přerušen. Na jednání se zřizovatelem dne 13.3.2020 bylo schváleno dočasné přerušení provozu všech mateřských škol v Chocni ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivých vývojem onemocnění Covid-19. O zahájení provozu MŠ Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Důležité sdělení

Po Chocni se rozšířila nepodložená zpráva, že děti z naší MŠ přišly do styku s osobou infikovanou koronavirem. Po prošetření jsme zjistili, že tato informace není založena na pravdě. Jedná se o poplašnou zprávu.

Děkuji za pochopení. Charousová, ředitelka MŠ

Mateřské školy v Chocni zůstávají otevřené

Od 11.3.2020 bylo nařízeno MŠMT a MZ uzavření ŽŠ, SŠ a VŠ, mateřských škol se toto nařízení netýká. Po konzultaci se zřizovatelem budou školky v Chocni v provozu a je možné, že děti v naší školce budou podle aktuálního počtu spojovány na třídách. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení.