Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem oznamuji, že se od 1.9.2023 mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na 600 Kč za měsíc. (dle §6 ods. 1 vyhlášky č.14/20005Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění)

Děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty osvobozeny.

V Chocni dne 16.6.2023 

Charousová Jana, řed. MŠ

Pomoc při sbírce Fondu Sidus

Koupí veselých pohádkových náramků jsme pro Fond Sidus vybrali částku 4 375,-. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Vyhodnocení dotazníků 2021/2022

V šatnách na jednotlivých třídách měli rodiče před prázdninami
možnost vyplnit a odevzdat dotazníky do k tomu určených boxů. Možnost
vyplnit dotazník a pomoci nám tak ke zlepšení kvality naší práce využilo
55 rodičů.

Děkujeme všem, kteří si dali čas s vyplněním dotazníku a za mnoho
užitečných informací, které nám poslouží k dalšímu rozvoji naší školy.
I nadále se budeme snažit zajistit kvalitní a profesionální předškolní
vzdělávání pro Vaše děti.

Vyhodnocení dotazníků – KE STAŽENÍ

Rodiče – řidiči pozor

Dodržujte prosím i u školky pravidla parkování. Přicházejí k nám stížnosti na neohleduplné rodiče – řidiče, kteří parkují před výjezdy přilehlých domů.

Zásady správné hygieny

Chraňte sebe i Vaše blízké před nákazou, dodržujte zásady správné hygieny. I když se může na první pohled zdát, že se jedná o samozřejmé úkony, je nutné si v této zvláště exponované době připomenout některé standardní úkony, kterými může každý z nás přispět k omezení šíření jakéhokoliv typu nákazy. Bližší info viz. plakátek.

Aktuální informace týkající se koronaviru naleznete přehledně na: http://www.pardubickykraj.cz/koronavirus