Péče o děti rodičů vybraných profesí od 12. 4.

Uvedeným opatřením MZ se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Provoz MŠ Vostelčice, Choceň od 12.4.2021 pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů IZS a vybraných profesí

Provoz bude probíhat na kmenových třídách v čase od  6,15 – 16,00 hod.
Třídy Myšek a Berušek budou spojené a vzdělávání bude probíhat na třídě u Myšek /důvod – malý počet předškolních dětí na obou třídách/. Třída Koťátek bude v provozu pro děti IZS a vybraných profesí z naší MŠ.

Manuál MŠMT k provozu škol ZDE

Manuál MŠMT – testování ZDE

Ohrožené děti – pěstounství

Vážení rodiče

sociální služba Hledáme rodiče, o.p.s. si Vás prostřednictvím našich webových stránek dovoluje oslovit s prosbou o spolupráci.

Od února do srpna (2021) testujeme novou službu, která pomůže zájemcům o pěstounství z Pardubického kraje zorientovat se; respektive odpoví na otázky, co pěstounství obnáší. Formou telefonické konzultace nabízíme zprostředkování zkušenosti samotných pěstounů a sdílení jejich příběhu (později i osobní schůzky s pěstouny – až to bude možné). Cílem je pomoci těm, co se rozhodují stát se pěstouny, ale chybí jim názor někoho, kdo pěstounství opravdu žije. Více informací k tomu, jak je tato služba nastavena, jak funguje a kdo ji poskytuje, naleznete v přiložené tiskové zprávě a letáku.

Předem děkujeme za vaši podporu a pomoc při šíření dobré věci.

Informační leták o pěstounství ZDE.

Pěstouni poradenství ZDE

Důležité

Od pondělí 1.3. bude v provozu jedna třída pro děti rodičů profesí specifikovaných v usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 č.212 (viz. příloha)

Provozní doba bude od 6.30 – 15.30  a dětem bude poskytnuta celodenní strava.

Pro informace o této třídě volejte na telefon: 734 288 984 – Jana Charousová (volejte i v neděli)

Přihlašování dětí na email: ms.vostelcice@seznam.cz

Děti z jiné mateřské školy budou vyplňovat Přihlášku dítěte do MŠ, netýká se to dětí z MŠ Vostelčice.

Příloha – Usnesení vlády ČR

Přerušení provozu MŠ

Od pondělí 1.3. 2021 bude provoz MŠ z nařízení vlády ČR do 21.3.2021 přerušen.

Dětem s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) bude zajištěna distanční výuka.

Školné bude sníženo podle počtu dní, kdy bude MŠ uzavřena.

Formulář pro Ošetřovné si stáhnete na E-portálu OSSZ – https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m (MŠ ani lékař nic nevyplňuje).

V jednání s MÚ a KrÚ Pardubického kraje je možnost otevření jedné třídy v naší MŠ Vostelčice pro děti rodičů pracujících v IZS  (lékařům, zdravotním sestrám…)

V případě zájmu o umístění svého dítěte, pokud pracujete v IZS volejte na tel. 734 288 984, email: ms.vostelcice@seznam.cz

Sledujte prosím naše webové stránky, kde Vás budeme aktuálně informovat.

V pondělí 1.3. si můžete od 7.00 do 12.00 h. vyzvednout osobní věci svých dětí.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil a těšíme se na opětovné shledání.