Výsledky přijímacího řízení

Žádáme rodiče, jejichž dítě nebylo v naší MŠ Vostelčice, Choceň přijato, aby se osobně dostavili ve středu 22.5.2024 od 10:00 do 15.00 do kanceláře ředitelky školy, kde Vám bude předáno rozhodnutí o nepřijetí. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 29.5. v 15.30 h na třídě Ježečků.

Pomoc při sbírce Fondu Sidus

Koupí veselých svítících náramků se zvířátky jsme pro Fond Sidus vybrali částku 3 900,-. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Pomoc při sbírce Fondu Sidus

Koupí veselých pohádkových náramků jsme pro Fond Sidus vybrali částku 4 375,-. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Vyhodnocení dotazníků 2021/2022

V šatnách na jednotlivých třídách měli rodiče před prázdninami
možnost vyplnit a odevzdat dotazníky do k tomu určených boxů. Možnost
vyplnit dotazník a pomoci nám tak ke zlepšení kvality naší práce využilo
55 rodičů.

Děkujeme všem, kteří si dali čas s vyplněním dotazníku a za mnoho
užitečných informací, které nám poslouží k dalšímu rozvoji naší školy.
I nadále se budeme snažit zajistit kvalitní a profesionální předškolní
vzdělávání pro Vaše děti.

Vyhodnocení dotazníků – KE STAŽENÍ

Rodiče – řidiči pozor

Dodržujte prosím i u školky pravidla parkování. Přicházejí k nám stížnosti na neohleduplné rodiče – řidiče, kteří parkují před výjezdy přilehlých domů.

Zásady správné hygieny

Chraňte sebe i Vaše blízké před nákazou, dodržujte zásady správné hygieny. I když se může na první pohled zdát, že se jedná o samozřejmé úkony, je nutné si v této zvláště exponované době připomenout některé standardní úkony, kterými může každý z nás přispět k omezení šíření jakéhokoliv typu nákazy. Bližší info viz. plakátek.

Aktuální informace týkající se koronaviru naleznete přehledně na: http://www.pardubickykraj.cz/koronavirus