O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Mateřské školy Vostelčice. Naším symbolem se stala Duha, která spojuje třídy a hospodářskou část školy. Provází nás po celý školní rok a spolu s ní se seznamujeme s děním kolem nás, a tak plníme cíle, které jsme si stanovili.

Myšičky

Myšičky

Pro informace klikněte.

Veverky

Veverky

Pro informace klikněte.

Ježečci

Ježečci

Pro informace klikněte.

Koťátka

Koťátka

Pro informace klikněte.

Berušky

Berušky

Pro informace klikněte.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.
Písmeno U Učení v mateřské škole využívá prožitkové učení a je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.
Písmeno A Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Videoprohlídka školy

Novinky školy

Školní aktuality novinky a akce.

Lyžování

Organizace Ski Fanatic pořádá v měsících leden – březen 2021 lyžování pro děti z MŠ ve Ski areálu Hlinsko. Lyžování se skládá z deseti vyuč. hodin obsažených v pěti lekcích a je určeno pro děti starší 4 let.

Cena 2 999 Kč (zahrnuje 5 lekcí = 10 vyuč. hodin, dopravu autobusem tam i zpět, jízdné na vlecích v celém areálu a občerstvení.

Pokud se bude Vaše dítě účastnit, odevzdejte vyplněnou přihlášku do pátku 18.9.2020 na Vaší třídě.

Roušky v budově MŠ

Od čtvrtka 10.9.2020 dle nařízení vlády budou povinné roušky pro rodiče a rodinné příslušníky v prostorách MŠ.

Angličtina v MŠ

Vážení rodiče, od příštího týdne bude v MŠ probíhat výuka angličtiny – Jazykové kurzy Feelings. Přednost mají předškoláci. Zájem hlaste učitelkám na třídě do pátku 11.9.2020.

Platba školného a stravného

Vážení rodiče, zde naleznete podklady pro platbu školného a stravného na školní rok 2020/2021.