O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Mateřské školy Vostelčice. Naším symbolem se stala Duha, která spojuje třídy a hospodářskou část školy. Provází nás po celý školní rok a spolu s ní se seznamujeme s děním kolem nás, a tak plníme cíle, které jsme si stanovili.

Myšičky

Myšičky

Pro informace klikněte.

Veverky

Veverky

Pro informace klikněte.

Ježečci

Ježečci

Pro informace klikněte.

Koťátka

Koťátka

Pro informace klikněte.

Berušky

Berušky

Pro informace klikněte.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.
Písmeno U Učení v mateřské škole využívá prožitkové učení a je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.
Písmeno A Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky školy

Školní aktuality novinky a akce.

Lyžování pro děti z MŠ

Organizace SKI Fanatic pořádá pro děti z mateřských škol lyžování, které probíhá v měsících leden – březen 2022. Lyžování se skládá z 10ti vyučovacích hodin obsažených v pěti lekcích a je určeno pro děti od 4 – 6 let. Místo konání – Ski areál Hlinsko. Cena je 2 999 Kč.

Přihlášky na lyžování máte k dispozici v šatně vaší třídy. Zájemci odevzdají přihlášky do 17. září učitelkám na třídě.

Angličtina v MŠ

Od října bude v naší školce probíhat kroužek angličtiny s lektorkou Mgr. Dominikou Abrahamovou. Zájem o angličtinu piště na nástěnce v šatně svého dítěte. Více info viz plakátek.

Informativní schůzka

Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní schůzku, která se uskuteční v úterý 7.9. 2021 v 16 h na Vaši třídě.

Chápeme, že je to pro mnohé z Vás organizačně obtížně, přesto prosíme, abyste si na tuto dobu zajistili pro své děti hlídání, schůzka tak bude moci proběhnout ve větším klidu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.

Kolektiv učitelek MŠ

Začátek nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, 

1.9.2021 začíná nový školní rok. Vaše děti budou pobývat v MŠ bez roušek a bez testování. Vás žádáme o dodržování hygienických předpisů (ochrana nosu a úst) a také prosíme o prostudování dokumentu “Provoz MŠ k 1.9.2021” a “ŠKOLNÍHO ŘÁDU” (ve složce dokumenty). Děkujeme.

Pohodový školní rok přejí všichni z MŠ Vostelčice.