Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.

Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.

Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky

 • Prosba o pomoc při Vánočním jarmarku v MŠ
 • Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin
 • Uzavření Mateřské školy Vostelčice, Choceň
  V pátek 18.11.2022 bude Mateřská škola uzavřena.
 • Vánoční fotografování v MŠ
  Milí rodiče, v pátek 4.11.2022 proběhne ve školce tematické Vánoční fotografování s panem fotografem Petříčkem z Pardubic. Kdo bude mít o fotografování zájem, zapište se na zájmový list v šatně svého dítěte. Možnost fotografování se sourozenci bude upřesněna dle zájmu dětí z MŠ.
 • Docházka dětí v době podzimních prázdnin
  Milí rodiče, v šatnách máte k vyplnění docházku Vašich dětí v době podzimních prázdnin. Třídy budou pravděpodobně spojené kvůli čerpání dovolené paní učitelek. Prosíme o závazné vyplnění. Děkujeme.
 • Vyhodnocení dotazníků 2020/2021
  V šatnách na jednotlivých třídách měli rodiče před prázdninamimožnost vyplnit a odevzdat dotazníky do k tomu určených boxů. Možnostvyplnit dotazník a pomoci nám tak ke zlepšení kvality naší práce využilo55 rodičů. Děkujeme všem, kteří si dali čas s vyplněním dotazníku a za mnohoužitečných informací, které nám poslouží k dalšímu rozvoji […]
 • Platba školného a stravného na školní rok 2022/2023
 • Zvýšení školného v MŠ od 1.9.2022
 • Rodiče – řidiči pozor
  Dodržujte prosím i u školky pravidla parkování. Přicházejí k nám stížnosti na neohleduplné rodiče – řidiče, kteří parkují před výjezdy přilehlých domů.
 • Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2020/2021
  Vážení rodiče, v rámci zlepšení kvality naší práci jsme vás v měsíci červnu požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Všechny informace, které jste nám poskytli, jsme anonymně zpracovali a vyhodnotili. Vyhodnocení dotazníků máte k dispozici níže. Děkujeme Vám za spolupráci. Vyhodnocení dotazníků 2020/2021 ke stažení

Omluvenka

Kontakt

MŠ Vostelčice, Choceň

Smetanova 1682

565 01 Choceň

Vedoucí školní jídelny (Jitka Držmíšková)

e-mail: mssj.vostelcice@seznam.cz

Telefon kancelář: 465 471 691, 734 288 983