O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Mateřské školy Vostelčice. Naším symbolem se stala Duha, která spojuje třídy a hospodářskou část školy. Provází nás po celý školní rok a spolu s ní se seznamujeme s děním kolem nás, a tak plníme cíle, které jsme si stanovili.

Myšičky

Myšičky

Pro informace klikněte.

Veverky

Veverky

Pro informace klikněte.

Ježečci

Ježečci

Pro informace klikněte.

Koťátka

Koťátka

Pro informace klikněte.

Berušky

Berušky

Pro informace klikněte.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.
Písmeno U Učení v mateřské škole využívá prožitkové učení a je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.
Písmeno A Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky školy

Školní aktuality novinky a akce.

Uzavření MŠ v období letních prázdnin


Naše mateřská škola bude v období letních prázdnin uzavřena od 27.7. do 21.8. 2020. V týdnu od 27.7. – 31.7. budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni. Provoz bude zahájen 24.8. 2020. Žádost o umístění svého dítěte v náhradní MŠ Stromovka si můžete vyzvednout u učitelek na třídě a odevzdejte ji nejpozději do 31.5.2020 zpět paní učitelkám.

Zápis do 1. ročníku

Základní škola M. Choceňského, Choceň srdečně zve všechny předškoláčky a jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku dne 3. – 4. dubna 2020 v budově školy v Kollárově ulici.

“Otevřené” hodiny matematiky v Základní škole M. Choceňského

Rodiče předškoláků jsou zváni k nahlédnutí do 1. – 5. tříd nejen na hodiny, kde se učí metodou profesora Hejného, ale i do hodin klasické matematiky.. 1. – 3. třídy dne 4.3. 2020 v Kollárově ulici, 4. a 5. třídy dne 11. 3. 2020 na hlavní budově.

Návštěva předškoláků v ZŠ M. Choceňského, Choceň

Dne 21.2. 2020 jsou naši předškoláci s paní učitelkami zváni na návštěvu v Základní škole M. Choceňského v budově na Kollárově ulici, kde pro ně bude přichystán zajímavý program.