O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Mateřské školy Vostelčice. Naším symbolem se stala Duha, která spojuje třídy a hospodářskou část školy. Provází nás po celý školní rok a spolu s ní se seznamujeme s děním kolem nás, a tak plníme cíle, které jsme si stanovili.

Myšičky

Myšičky

Pro informace klikněte.

Veverky

Veverky

Pro informace klikněte.

Ježečci

Ježečci

Pro informace klikněte.

Koťátka

Koťátka

Pro informace klikněte.

Berušky

Berušky

Pro informace klikněte.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.
Písmeno U Učení v mateřské škole využívá prožitkové učení a je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.
Písmeno A Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky školy

Školní aktuality novinky a akce.

Vánoční jarmark v MŠ

Dne 13.12.2019 od 9.00 do 17.00 hodin se v MŠ uskuteční Vánoční jarmark. Zveme Vás k zakoupení drobných dárků a k malému pohoštění. Finanční hotovost bude použita k nákupu pomůcek a hraček pro děti z naší mateřské školy.

Výlet Potštejn

Třída Veverek a Berušek (1.skupina) odjíždí v 7.30. Děti doveďte do MŠ nejpozději 10 minut před odjezdem.. Batůžek s sebou nebereme, děti dostanou školkovou svačinu i pití a dobrotu v zámecké cukrárně.

Třída Ježečků, Myšek a Koťátek (2.skupina) odjíždí později, děti doveďte do MŠ ve standardní době.

Vánoční výlet na zámek Potštejn


V pondělí 2. prosince nás čeká výlet na zámek Potštejn. Děti se můžou těšit na divadelní představení “Betlémský příběh” v interiérech zámku, pohoštění v zámecké cukrárně, vánoční výstavu a prohlídku zámeckého betlému v životní velikosti. Bližší informace sledujte na nástěnce v šatně.