O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Mateřské školy Vostelčice. Naším symbolem se stala Duha, která spojuje třídy a hospodářskou část školy. Provází nás po celý školní rok a spolu s ní se seznamujeme s děním kolem nás, a tak plníme cíle, které jsme si stanovili.

Myšičky

Myšičky

Pro informace klikněte.

Veverky

Veverky

Pro informace klikněte.

Ježečci

Ježečci

Pro informace klikněte.

Koťátka

Koťátka

Pro informace klikněte.

Berušky

Berušky

Pro informace klikněte.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.
Písmeno U Učení v mateřské škole využívá prožitkové učení a je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.
Písmeno A Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky školy

Školní aktuality novinky a akce.

Uzavření MŠ v období letních prázdnin 2021

Mateřská škola Vostelčice, Choceň bude uzavřena v období letních prázdnin od 1.7. – 30.7.2021. V týdnu od 26.7. – 30.7. budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni. Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2.8.2021.

Potvrzení o výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v MŠ

V MŠ jsou pro Vás připravená potvrzení o výši výdajů za umístění dítěte v MŠ na odpočet daní.

Informace k provozu MŠ

Od pondělí 11.1.2021 bude opět obnoven běžný provoz MŠ, školka bude otevřená od 6.00 do 16:30 h.

Děti ze třídy ježečků budou příští týden opět na své třídě.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.1.2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz MŠ bude z důvodu chybějícího personálu od 6.30 do 15.45 h do odvolání.