Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.

Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.

Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky

 • Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin
 • Vánoční jarmark
 • Prosba o pomoc při Vánočním jarmarku
 • Platba školného a stravného na školní rok 2023/2024
 • Informativní schůzky pro rodiče
  Informativní schůzka pro rodiče dětí, které budou navštěvovat třídu Koťátek, se koná ve středu 30.8. ve 14.30 h u Koťátek. Informativní schůzky na ostatních třídách proběhnou první týden v září – termín bude upřesněn. Užijte si zbytek prázdnin, těšíme se na Vás. 🙂
 • Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání
  Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem oznamuji, že se od 1.9.2023 mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na 600 Kč za měsíc. (dle §6 ods. 1 vyhlášky č.14/20005Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění) Děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty osvobozeny. V Chocni […]
 • Pomoc při sbírce Fondu Sidus
  Koupí veselých pohádkových náramků jsme pro Fond Sidus vybrali částku 4 375,-. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
 • Uzavření MŠ v období letních prázdnin 2023
 • Poděkování rodičům
  Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary. Děkuji a velmi si toho vážím. J. Charousová
 • Vyhodnocení dotazníků 2021/2022
  V šatnách na jednotlivých třídách měli rodiče před prázdninamimožnost vyplnit a odevzdat dotazníky do k tomu určených boxů. Možnostvyplnit dotazník a pomoci nám tak ke zlepšení kvality naší práce využilo55 rodičů. Děkujeme všem, kteří si dali čas s vyplněním dotazníku a za mnohoužitečných informací, které nám poslouží k dalšímu rozvoji […]

Omluvenka

Kontakt

MŠ Vostelčice, Choceň

Smetanova 1682

565 01 Choceň

Vedoucí školní jídelny (Jitka Držmíšková)

e-mail: mssj.vostelcice@seznam.cz

Telefon kancelář: 465 471 691, 734 288 983