O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Mateřské školy Vostelčice. Naším symbolem se stala Duha, která spojuje třídy a hospodářskou část školy. Provází nás po celý školní rok a spolu s ní se seznamujeme s děním kolem nás, a tak plníme cíle, které jsme si stanovili.

Myšičky

Myšičky

Pro informace klikněte.

Veverky

Veverky

Pro informace klikněte.

Ježečci

Ježečci

Pro informace klikněte.

Koťátka

Koťátka

Pro informace klikněte.

Berušky

Berušky

Pro informace klikněte.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.
Písmeno U Učení v mateřské škole využívá prožitkové učení a je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.
Písmeno A Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky školy

Školní aktuality novinky a akce.

Výlet do Planetária

!! POZOR ZMĚNA !! – odjezd z MŠ do planetária již v 7.00 hod, děti v tento den přiveďte nejpozději v 6.45.

Potvrzení o výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče,

na třídách vašich dětí je u třídních učitelek připraveno k vyzvednutí “Potvrzení o výši výdajů vynaložených  za umístění dítěte v mateřské škole”.

Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení MŠ za prosinec 2021

Věc: stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu mateřské školy za měsíc prosinec 2021.

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a na základě § 6 vyhlášky č. 14/20005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a podle Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/56/2017/RE ze dne 11.6.2017 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu podle §3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění ve výši

                                                                        300,-Kč.

Uhrazené zálohy budou zaúčtovány do stravného a vráceny na váš účet formou přeplatku v měsíci srpnu.

V Chocni 30.11.2021                                                     Jana Charousová

                                                                                   ředitelka mateřské školy