O nás

Vítáme Vás na našich stránkách Mateřské školy Vostelčice. Naším symbolem se stala Duha, která spojuje třídy a hospodářskou část školy. Provází nás po celý školní rok a spolu s ní se seznamujeme s děním kolem nás, a tak plníme cíle, které jsme si stanovili.

Myšičky

Myšičky

Pro informace klikněte.

Veverky

Veverky

Pro informace klikněte.

Ježečci

Ježečci

Pro informace klikněte.

Koťátka

Koťátka

Pro informace klikněte.

Berušky

Berušky

Pro informace klikněte.

Děti, dětský kolektiv je pro dítě velmi důležitý a tvůrčí. Obsahově bohatá hra v týmové spolupráci s vrstevníky je základ pro tvořivé originální myšlení a jednání v tom, že je ničím nenahraditelná.
Písmeno U Učení v mateřské škole využívá prožitkové učení a je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Hra v mateřské škole vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházejících z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je jeho hlavní činností, jež má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.
Písmeno A Aktivity v mateřské škole ochraňují a posilují organismus dítěte, především dostatkem volného pohybu, optimálním denním režimem, zdravou výživou a vhodným barevným prostředím.

Duha je pestrá, barevná jako naše školka a nám je v ní stejně tak barevně a dobře.

Jsme mateřskou školou plnou úsměvu, „barev“ a radosti, protože svět dětí je bez přetvářky. Není černý a bílý, děti vidí svět „barevný“. Klademe důraz na pestrost a barevnost hry, učení, ale i celého interiéru tříd a celé školy.

Duha – průvodce po „barevném mostě“ vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních akcí, kde „barevná duha“ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy.

Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí, Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.


Novinky školy

Školní aktuality novinky a akce.

Krásné léto

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám i Vašim dětem krásné léto a příjemně strávenou dovolenou. Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole a na ostatní kamarády se budeme těšit zase v září. Kolektiv MŠ Vostelčice

Školné za červenec a srpen 2021

Úplata za předškolní vzdělávání za červenec je  220,- Kč a srpen 310,-Kč.

Celkem 530,- Kč

Školné neplaťte, bude Vám odečteno z přeplatků za stravné.

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány a vráceny do konce srpna 2021.

Pokud jste změnili číslo vašeho účtu, prosím o nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

Certifikát za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Certifikát ke stažení

Děkujeme všem, kteří se koupí “magnetické záložky do knížky” účastnili Veřejné sbírky Fondu Sidus. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Celodenní výlet do Častolovic

V úterý 29.6. jedeme na celodenní výlet do Častolovic. Vyjíždíme v 8.00 hod od školky, předpokládaný návrat je mezi 14.00 – 14.30. Více info viz. plakátek.