Z projektu byla pořízena interaktivní tabule na mobilním elektrickém stojanu s výukovým programem „Barevné kamínky“ k využití pro práci s dětmi a sada 7 tabletů s nabíjecí stanicí pro podporu pedagogů v MŠ.

Duhová školka pro děti, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019847

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 376.950,00 Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora 

Projektový den v MŠ a mimo MŠ