• Návštěva Ekocentra Pardubice
 • Pohádková představení v MŠ
 • Návštěva místního divadla, kina
 • Návštěva výstav
 • Exkurze do pekárny, keramické dílny, zahradnictví
 • Tvořivé dílny rodičů a dětí ( podzimní, jarní, zimní, výtvarná apod, )
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční koncerty (ZUŠ)
 • Vánoční posezení s rodiči – besídka
 • Výstava betlémů – Choceňské muzeum
 • Celodenní školní výlety
 • Karneval V MŠ
 • Tříkrálová koleda v MŠ
 • Návštěva v 1. třídě ZŠ Sv. Čecha a ZŠ Kollárova
 • Aktovkový týden
 • Barevné dny
 • Exkurze do knihovny s besedou
 • Velikonoční slavnosti
 • Den dětí, Den matek, Den otců – oslava
 • Noc v mateřské škole
 • Slavnostní rozloučení s předškoláčky – „ Pasování na školáky“
 • Den Země ve Vysokém Mýtě, Chocni
 • Oslava čarodějnic s opékáním buřtů
 • Třídní oslavy narozenin dětí
 • Dopravní, sportovní den