Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem oznamuji, že se od 1.9.2023 mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na 600 Kč za měsíc. (dle §6 ods. 1 vyhlášky č.14/20005Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění)

Děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty osvobozeny.

V Chocni dne 16.6.2023 

Charousová Jana, řed. MŠ