Zápis do ZŠ

Zápis do obou Základních škol proběhne ve dnech: 9. – 10. 4. 2021

K zápisu se musí dostavit i děti, které mají odklad školní docházky z minulého školního roku, stejně jako rodiče, kteří chtějí požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky letos. Rodiče by s sebou měli mít svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě žádosti o odklad školní docházky – potvrzení z PPP (Pedagogicko-psychologické poradny).