Školné za červenec a srpen 2021

Úplata za předškolní vzdělávání za červenec je  220,- Kč a srpen 310,-Kč.

Celkem 530,- Kč

Školné neplaťte, bude Vám odečteno z přeplatků za stravné.

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány a vráceny do konce srpna 2021.

Pokud jste změnili číslo vašeho účtu, prosím o nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.