Poděkování rodičům

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkuji a velmi si toho vážím.

J. Charousová