Informace pro rodiče dětí, kteří zvažují žádost o odklad školní docházky

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní docházky jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. K zápisu je třeba dodat informaci, že zvažujete odklad. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání odborného stanoviska Pedagogicko-psychologické poradny. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to do 31.8.2020.

Zprávy již vyšetřených dětí Poradna průběžně odesílá poštou zákonným zástupcům.