Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.1.2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz MŠ bude z důvodu chybějícího personálu od 6.30 do 15.45 h do odvolání.