Důležité

Od pondělí 1.3. bude v provozu jedna třída pro děti rodičů profesí specifikovaných v usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 č.212 (viz. příloha)

Provozní doba bude od 6.30 – 15.30  a dětem bude poskytnuta celodenní strava.

Pro informace o této třídě volejte na telefon: 734 288 984 – Jana Charousová (volejte i v neděli)

Přihlašování dětí na email: ms.vostelcice@seznam.cz

Děti z jiné mateřské školy budou vyplňovat Přihlášku dítěte do MŠ, netýká se to dětí z MŠ Vostelčice.

Příloha – Usnesení vlády ČR