Obnovení provozu MŠ

Milí rodiče a děti, moc se nám všem po Vás stýská. Školka i zahrada jsou připravené na Váš návrat.

Dobrá zpráva je, že ve spolupráci se zřizovatelem jsme připravili postup pro obnovení provozu dle aktuální metodiky ministerstva školství. Ve středu po společném jednání budeme vědět termín zahájení provozu MŠ (11.5. nebo 25.5.). Sledujte nadále aktuální informace na webu.

V příloze přikládáme k nahlédnutí metodiku MŠMT + vzor čestného prohlášení, které musíte před nástupem dítěte do MŠ vyplnit a ráno předat učitelce na třídě.
Pokud si nebudete moci vytisknout čestné prohlášení, bude k vyzvednutí v MŠ. P

Metodika MŠMT pro ochranu zdraví v MŠ

Čestné prohlášení

Jana Charousová, ředitelka