Pozdrav z MŠ

Milí rodiče, zdravíme Vás a Vaše děti a přejeme Vám v této složité době hodně příjemných chvil strávených s Vašimi dětmi, pevné zdraví, hodně optimismu a nadhled. Kolektiv učitelek mateřské školy.

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, od pondělí 16.3.2020 bude provoz naší MŠ přerušen. Na jednání se zřizovatelem dne 13.3.2020 bylo schváleno dočasné přerušení provozu všech mateřských škol v Chocni ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivých vývojem onemocnění Covid-19. O zahájení provozu MŠ Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Zásady správné hygieny

Chraňte sebe i Vaše blízké před nákazou, dodržujte zásady správné hygieny. I když se může na první pohled zdát, že se jedná o samozřejmé úkony, je nutné si v této zvláště exponované době připomenout některé standardní úkony, kterými může každý z nás přispět k omezení šíření jakéhokoliv typu nákazy. Bližší info viz. plakátek.

Aktuální informace týkající se koronaviru naleznete přehledně na: http://www.pardubickykraj.cz/koronavirus