Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády a neustupující situaci s Covid 19 vstupujte do budovy MŠ pouze s respirátorem FFP2 (případně použijte 2 lékařské roušky).

Po vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce a dodržujte rozestupy 2 metry.

Omezte pohyb v budově MŠ na nezbytně nutnou dobu a neshlukujte se v prostorách MŠ ani před ní.

Děkujeme Vám za Vaši ohleduplnost.

Zápis do ZŠ

Zápis do obou Základních škol proběhne ve dnech: 9. – 10. 4. 2021

K zápisu se musí dostavit i děti, které mají odklad školní docházky z minulého školního roku, stejně jako rodiče, kteří chtějí požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky letos. Rodiče by s sebou měli mít svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě žádosti o odklad školní docházky – potvrzení z PPP (Pedagogicko-psychologické poradny).


Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.1.2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz MŠ bude z důvodu chybějícího personálu od 6.30 do 15.45 h do odvolání.

Naše školka i nadále funguje ve stávajícím režimu

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je pro Vás a Vaše děti i nadále otevřená. Krizová opatření vlády z 13.10. 2020 o uzavření všech škol se stávajícího režimu mateřských škol netýkají.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Vostelčice

Příloha: Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19